en

Polityka prywatności

Polityka prywatności korzystania ze stron internetowych Serwisu Working Balance.

Strona internetowa Serwisu www.working-balnce.com (dalej „Serwis”) stanowi przedmiot wszelkich praw podmiotowych Spółki: ROBYG Working Balance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674499, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP 951-24-35-817, REGON 367093431 (dalej „Spółka”).

Spółka informuje, że zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników w szczególności adresy IP urządzeń w oparciu o analizę danych połączeń ze stroną Serwisu. Informacje te Spółka wykorzystuje dla celów związanych z analizą pracy Serwisu, naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane o adresach IP z których dokonano połączeń z Serwisem są wykorzystywane przez Spółkę nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych popularności Serwisu (w szczególności. informacji o miejscowości, dzielnicach miast, z których nastąpiło połączenie). Informacje te nie są łączone przez Spółkę z danymi identyfikującymi użytkowników Serwisu.

W niektórych przypadkach sporządzane są ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym ze Spółką. Obejmują one informacje dotyczące popularności Serwisu, w szczególności wyświetleń strony internetowej z rozbiciem na poszczególne rejony w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych użytkowników Serwisu.

Pliki cookies, zawierające informacje, zapisywane przez system informatyczny Spółki w urządzeniach użytkowników Serwisu pozwalają na identyfikację użytkownika w przypadku kolejnych połączeń z Serwisem urządzenia, na którym zostały zapisane i są wykorzystywane przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania ruchu użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów. Korzystanie z plików cookies może zostać wyłączone przez użytkownika w ramach ustawień przeglądarek internetowych. Wyłączenie obsługi plików cookies nie powoduje uniemożliwienia korzystania z Serwisu.

Po wejściu na stronę Serwisu automatycznie wyświetlany jest komunikat, o tym, że

Ta Strona Internetowa stosuje pliki cookies w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb oraz analizy pracy Serwisu. Korzystanie z tej Strony Internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies”.

W przypadku podania przez użytkownika Serwisu danych kontaktowych w formularzu kontaktowym, które jest dobrowolne, dane te mogą być przez Spółkę przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem, który je pozostawił.

 

Ładowanie danych...