en

Zaloguj się

zapomniałeś hasła?

Rejestracja

?

Administratorem Danych jest Working Balance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Spółka”, jako administratora. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa oraz al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy/świadczenia usługi, na podstawie konieczności realizacji umowy, o czym mowa w art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), a w szczególności: identyfikacją stron, dokonaniem wszelkich właściwych rozliczeń, obsługą ewentualnych zgłoszeń, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane dla prawnie uzasadnionych interesów Spółki, związanych z archiwizacją i kontaktem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe będą przetwarzane – w formie archiwizacji – nie dłużej, niż jest to niezbędne do upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianego przepisami kodeksu cywilnego, tj. do 10 lat.

Ładowanie danych...